Ngữ Văn Lớp 4: Câu 1 những tiếng có vần iên , iêng , yên – Đố ai lặn xuống vực sâu, Mà đo m……….. cá, uốn câu cho vừa. Tưởng châu chấu ngã ai dè

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 4: Câu 1 những tiếng có vần iên , iêng , yên
– Đố ai lặn xuống vực sâu,
Mà đo m……….. cá, uốn câu cho vừa.
Tưởng châu chấu ngã ai dè xe ngh………
-Lên non mới biết non cao,
Nuôi cao mới biết công lao mẹ h……

Trả Lời

 1. Câu 1: những tiếng có vần iên , iêng , yên
  Đố ai lặn xuống vực sâu,
  Mà đo miệng cá, uốn câu cho vừa. 
  – Tưởng châu chấu ngã ai dè xe nghiêng.
  – Lên non mới biết non cao,
  Nuôi con mới biết công lao mẹ hiền.
  $\text{@Chin}$
  $\text{#Bulletproof}$

  Trả lời

Viết một bình luận