Ngữ Văn Lớp 4: b) Chọn từ ghép có tiếng đẹp điền vào chỗ trống ; (1) Hôm qua là một ngày……… (2) Ông cụ nhà chị Hòa rất ………….. (3) Vợ chồng anh Thắng c

Ngữ Văn Lớp 4: b) Chọn từ ghép có tiếng đẹp điền vào chỗ trống ; (1) Hôm qua là một ngày……… (2) Ông cụ nhà chị Hòa rất ………….. (3) Vợ chồng anh Thắng c

Ngữ Văn Lớp 4: b) Chọn từ ghép có tiếng đẹp điền vào chỗ trống ;
(1) Hôm qua là một ngày………
(2) Ông cụ nhà chị Hòa rất …………..
(3) Vợ chồng anh Thắng chị Lâm thật ………….
(4) Toàn đã từng lập được nhiều bàn thắng……………..
c) Gạch dưới câu tục ngữ được em chọn để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau:
Cô giáo em vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, hòa nhã. Có hôm cô đến thăm gia đình em, trao đổi về việc học hành của em. Khi cô về, bà em nhận xét:
– Cô giáo con nói năng thật dễ thương. Đúng là…………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
(1) Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
(2) Cái nết đánh chết cái đẹp
(3) Đẹp như tiên
(4) Người thanh tiếng nói cũng thanh
Chuông kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu.

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 4: b) Chọn từ ghép có tiếng đẹp điền vào chỗ trống ; (1) Hôm qua là một ngày……… (2) Ông cụ nhà chị Hòa rất ………….. (3) Vợ chồng anh Thắng c”

 1. b)
  (1) Hôm qua là một ngày đẹp trời
  (2) Ông cụ nhà chị Hòa rất đẹp lão
  (3) Vợ chồng anh Thắng chị Lâm thật đẹp đôi
  (4) Toàn đã từng lập được nhiều bàn thắng đẹp mắt
  c)
  -Cô giáo em vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, hòa nhã. Có hôm cô đến thăm gia đình em, trao đổi về việc học hành của em. Khi cô về, bà em nhận xét: Đẹp như tiên
  – Cô giáo con nói năng thật dễ thương. Đúng là
                                         Người thanh tiếng nói cũng thanh
                                  Chuông kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu.

  Trả lời

Viết một bình luận