Ngữ Văn Lớp 4: 6 : Hãy chỉ ra chỗ sai của các câu văn sau rồi sửa lại bằng hai cách : a. Bông hoa đẹp này b. Con đê in một vệt ngang trời đó c. Những

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 4: 6 : Hãy chỉ ra chỗ sai của các câu văn sau rồi sửa lại bằng hai cách :
a. Bông hoa đẹp này
b. Con đê in một vệt ngang trời đó
c. Những con chim chào mào liến thoắng gọi nhau choách choách ấy

Trả Lời

 1. a, Bông hoa đẹp này. 
  ** Cách 1: Lược bỏ từ “này” để câu văn có đủ 2 bộ phận chính (chủ ngữ, vị ngữ).
  -> Sửa lại: Bông hoa đẹp!
  ** Cách 2: Thêm bộ phận vị ngữ vào vế sau để câu văn có hoàn chỉnh 2 bộ phận chính: 
  -> Sửa lại: Bông hoa đẹp này vẫn kiên cường sống trên mảnh đất cằn cỗi trong sa mạc.
  b, Con đê in một vệt ngang trời đó. 
  ** Cách 1: Lược bỏ từ “đó” để câu văn có đủ 2 bộ phận chính (chủ ngữ, vị ngữ). 
  -> Sửa lại: Con đê in một vệt ngang trời. 
  ** Cách 2: Thêm bộ phận vị ngữ vào vế sau để câu văn có hoàn chỉnh 2 bộ phận chính: 
  -> Sửa lại: Con đê in một vệt ngang trời đó trông rất lạ. 
  c, Những con chim chào mào liến thoắng gọi nhau choách choách ấy. 
  ** Cách 1: Lược bỏ từ “ấy” để câu văn có đủ 2 bộ phận chính (chủ ngữ, vị ngữ). 
  -> Sửa lại: Những con chim chào mào liến thoắng gọi nhau choách choách. 
  ** Cách 2: Thêm bộ phận vị ngữ vào vế sau để câu văn có hoàn chỉnh 2 bộ phận chính: 
  -> Sửa lại: Những con chim chào mào liến thoắng gọi nhau choách choách ấy vẫn không biết rằng hiểm nguy đang đứng đằng sau nó. 

  Trả lời
 2. a. Bông hoa đẹp này.
  => Thiếu vị ngữ.
  C1 => Bông hoa đẹp.
  C2 => Bông hoa đẹp này đã làm cho khu vườn thêm rực rỡ.
  b.Con đê in một vệt ngang trời đó.
  => Thiếu vị ngữ.
  C1 => Con đê in một vệt ngang trời.
  C2 => Con đê in vệt ngang trời đó đã gắn bó với tuổi thơ ấu của em.
  c. Những con chim chào mào liến thoắng gọi nhau choách choách ấy.
  => Thiếu vị ngữ.
  C1 => Những con chim chào mào liến thoắng gọi nhau choách choách.
  C2 => Những con chim chào mào liến thoắng gọi nhau choách choách ấy giờ đã lớn lên trong vòng tay của chim mẹ.
  @mie

  Trả lời

Viết một bình luận