Ngữ Văn Lớp 4: 5. Em hãy viết 1 đoạn văn 2 đến 3 câu miêu tả thiên nhiên mùa thu. Trong đó, sử dụng ít nhất 3 tính từ. Gạch chân dưới các tính từ đó.

Ngữ Văn Lớp 4: 5. Em hãy viết 1 đoạn văn 2 đến 3 câu miêu tả thiên nhiên mùa thu. Trong đó, sử dụng ít nhất 3 tính từ. Gạch chân dưới các tính từ đó.

Ngữ Văn Lớp 4: 5. Em hãy viết 1 đoạn văn 2 đến 3 câu miêu tả thiên nhiên mùa thu. Trong đó, sử dụng ít nhất 3 tính từ. Gạch chân dưới các tính từ đó.
6. Em hãy xác định từ loại có trong khổ thơ sau:
Bút chì xanh đỏ
Em gọt hai đầu
Em thử hai màu
Xanh tươi, đỏ thắm
Em vẽ làng xóm
Tre xanh, lúa xanh
Sông máng lượn quanh
Một dòng xanh mát
Danh từ: Động từ: Tính từ:
Lm 2 bài luôn nha
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm