Ngữ Văn Lớp 4: 1 . Động từ là gì ? 2 . Tình từ là gì ? 3 . Chủ ngữ là gì ? 4 . Vị ngữ là gì ? 5 . Từ ghép là gì ? 6 . Từ láy là gì ? 7 . Danh thừ là g

Ngữ Văn Lớp 4: 1 . Động từ là gì ? 2 . Tình từ là gì ? 3 . Chủ ngữ là gì ? 4 . Vị ngữ là gì ? 5 . Từ ghép là gì ? 6 . Từ láy là gì ? 7 . Danh thừ là g

Ngữ Văn Lớp 4: 1 . Động từ là gì ?
2 . Tình từ là gì ?
3 . Chủ ngữ là gì ?
4 . Vị ngữ là gì ?
5 . Từ ghép là gì ?
6 . Từ láy là gì ?
7 . Danh thừ là gì ?
8. Trạng ngữ là gì ?
giải thích rõ ràng ra cho mk nha
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm