Ngữ Văn Lớp 3: Câu 2 Tìm từ ngữ về các chủ điểm sau : a) Bảo vệ Tổ quốc – Từ ngữ cùng nghĩa với Tổ quốc : – Từ ngữ chỉ hoạt động bảo vệ Tổ quốc : b)

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 3: Câu 2
Tìm từ ngữ về các chủ điểm sau :
a) Bảo vệ Tổ quốc
– Từ ngữ cùng nghĩa với Tổ quốc :
– Từ ngữ chỉ hoạt động bảo vệ Tổ quốc :
b) Sáng tạo
– Từ ngữ chỉ trí thức :
– Từ ngữ chỉ hoạt động của trí thức :
c) Nghệ thuật
– Từ ngữ chỉ những người hoạt động nghệ thuật :
– Từ ngữ chỉ hoạt động nghệ thuật :
– Từ ngữ chỉ các môn nghệ thuật :

Trả Lời

 1. Câu 2 : Tìm từ ngữ về các chủ điểm sau :
  a) Bảo vệ Tổ quốc
  – Từ ngữ cùng nghĩa với Tổ quốc :
  -> Quê hương, đất nước, giang sơn.
  – Từ ngữ chỉ hoạt động bảo vệ Tổ quốc :
  -> Bảo vệ.
  b) Sáng tạo
  – Từ ngữ chỉ trí thức :
  -> Bác sĩ, giáo viên.
  – Từ ngữ chỉ hoạt động của trí thức :
  -> Giảng dạy.
  c) Nghệ thuật
  – Từ ngữ chỉ những người hoạt động nghệ thuật :
  -> Họa sĩ, ca sĩ, diễn viên.
  – Từ ngữ chỉ hoạt động nghệ thuật :
  -> Vẽ.
  – Từ ngữ chỉ các môn nghệ thuật :
  -> Kịch, hội hoạ.

  Trả lời
 2. a, bảo vệ tổ quốc là:
  canh gác, tuần tra, phòng ngự, kiểm soát bầu trời, chiến đấu
  b, kĩ sư, bác sĩ, thầy giáo, cô giáo, giáo viên, giáo sư, phó giáo sư, luật sư, nhà nghiên cứu
  c,nghệ sĩ, nghệ nhân, nhạc sĩ, nhạc công, hoạ sĩ, ca sĩ, văn sĩ, thi sĩ, nhà điêu khắc

  Trả lời

Viết một bình luận