Ngữ Văn Lớp 2: a) từ có cả 2 tiếng cùng có âm đầu là c b) từ có 2 tiếng cùng có âm đầu là k

Ngữ Văn Lớp 2: a) từ có cả 2 tiếng cùng có âm đầu là c b) từ có 2 tiếng cùng có âm đầu là k

Ngữ Văn Lớp 2: a) từ có cả 2 tiếng cùng có âm đầu là c
b) từ có 2 tiếng cùng có âm đầu là k

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 2: a) từ có cả 2 tiếng cùng có âm đầu là c b) từ có 2 tiếng cùng có âm đầu là k”

 1. ⇒ Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  ⇒ Từ có cả 2 tiếng âm đầu c:
  ⇒ Con cá; Của công
  _______________________
  ⇒ Từ có cả 2 tiếng âm đầu k:
  ⇒ Kim khâu

  Trả lời

Viết một bình luận