Ngữ Văn Lớp 12: P/s: Viết 20 – 30 dòng ( Nhấn mạnh về những gì em đã học được, rèn luyện cho em phẩm chất gì? em có thấy yêu quê hương, và có ý thức b

Ngữ Văn Lớp 12: P/s: Viết 20 – 30 dòng ( Nhấn mạnh về những gì em đã học được, rèn luyện cho em phẩm chất gì? em có thấy yêu quê hương, và có ý thức b

Ngữ Văn Lớp 12: P/s: Viết 20 – 30 dòng ( Nhấn mạnh về những gì em đã học được, rèn luyện cho em phẩm chất gì? em có thấy yêu quê hương, và có ý thức bảo vệ, gìn giữ các di tích di sản , biết ơn các anh hùng dân tộc đã hy sinh vì đất nước?
Giúp mk vs mk cần gấp
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm