Ngữ Văn Lớp 11: Xuân từ trong ấy mới ban ra Xuân chẳng riêng ai, khắp mọi nhà. Đì đẹt ngoài sân tràng pháo chuột Loẹt loè trên vách, bức tranh gà. Chi

Ngữ Văn Lớp 11: Xuân từ trong ấy mới ban ra Xuân chẳng riêng ai, khắp mọi nhà. Đì đẹt ngoài sân tràng pháo chuột Loẹt loè trên vách, bức tranh gà. Chi

Ngữ Văn Lớp 11: Xuân từ trong ấy mới ban ra Xuân chẳng riêng ai, khắp mọi nhà. Đì đẹt ngoài sân tràng pháo chuột Loẹt loè trên vách, bức tranh gà. Chi cha chỉ chát khua giầy dép Đen thui đen thui cũng lượt là. Dám hỏi những ai nơi cố quận Rằng xuân xuân mãi thể ru mà ? (Thơ Trần Tế Xương, NXB
Văn học,H, 1987)
Câu 1. Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?
Câu 2.Cảnh tết được miêu tả qua những từ ngữ, hình ảnh nào?
Câu 3. Phân tích hiệu quả của biện pháp điệp từ trong câu thơ sau:
Xuân từ trong ấy mới ban ra
Xuân chẳng riêng ai, khắp mọi nhà
Câu 4. Qua bài thơ, anh (chị) hãy nhận xét về tình cảm của nhà thơ đối với cuộc đời, quê hương.
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm