Ngữ Văn Lớp 11: Từ đoạn trích trên anh / chị hãy viết 1 đoạn văn khoảng 150 chữ trình bày về lẽ sống và niềm đam mê

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 11:

Từ đoạn trích trên anh / chị hãy viết 1 đoạn văn khoảng 150 chữ trình bày về lẽ sống và niềm đam mê

Trả Lời

  1. Trong cuộc sống mỗi người là một cá thể, đều có một hình dáng, tính cách, lẽ sống và niềm đam mê riêng và không ai giống ai. Nếu mỗi người có cho mình một lẽ sống và một niềm đam mê riêng thì người đó sẽ dễ dàng bước đi trên đường đời. Lẽ sống là quan điểm của  mỗi người trong cuộc đời. Có người chọn cho mình lẽ sống cống hiến, sống vì người khác. Nhưng cũng có người chọn cho mình lẽ sống tập trung phát triển bản thân. Hay niềm đam mê cũng vậy, có người đam mê về lĩnh vực này, nhưng có người lại đam mê về lĩnh vực khác. Dù lẽ sống và niềm đam mê có thể rất đa dạng nhưng mục đích cuối cùng vẫn là nhờ điều đó để có thể phát triển bản thân, sống và cống hiến cho cuộc đời thì lẽ sống và niềm đam mê nào cũng có ý nghĩa. NHờ lẽ sống và niềm đam mê mà con người có định hướng đúng đắn, có thể vượt qua tất cả để sống với lẽ sống và niềm đam mê ấy. Như vậy, lẽ sống và niềm đam mê có vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống mỗi người.

    Trả lời

Viết một bình luận