Ngữ Văn Lớp 10: viết đoạn mở bài Phân tích câu ca dao sau: “Khăn thương nhớ ai, Khăn rơi xuống đất. Khăn thương nhớ ai, Khăn vắt lên vai.

Ngữ Văn Lớp 10: viết đoạn mở bài Phân tích câu ca dao sau: “Khăn thương nhớ ai, Khăn rơi xuống đất. Khăn thương nhớ ai, Khăn vắt lên vai.

Ngữ Văn Lớp 10: viết đoạn mở bài Phân tích câu ca dao sau:
“Khăn thương nhớ ai,
Khăn rơi xuống đất.
Khăn thương nhớ ai,
Khăn vắt lên vai.
Khăn thương nhớ ai,
Khăn chùi nước mắt.
gấp lắm mn ơiViết một bình luận