Ngữ Văn Lớp 10: Câu 3. a.Cho biết tác dụng của câu hỏi tu tử: “Nhưng tự bản thân mình, ta đã làm được những gì ngoài lời nói:” có trong

Ngữ Văn Lớp 10: Câu 3. a.Cho biết tác dụng của câu hỏi tu tử: “Nhưng tự bản thân mình, ta đã làm được những gì ngoài lời nói:” có trong

Ngữ Văn Lớp 10:

Câu 3.

a.Cho biết tác dụng của câu hỏi tu tử: “Nhưng tự bản thân mình, ta đã làm được những gì ngoài lời nói:” có trong đoạn .

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 10: Câu 3. a.Cho biết tác dụng của câu hỏi tu tử: “Nhưng tự bản thân mình, ta đã làm được những gì ngoài lời nói:” có trong”

  1. Tác dụng:
    Tăng sức gợi hình, gợi cảm, tạo nhịp điệu cho câu văn
    Nhấn mạnh suy tư, trăn trở về việc hành động trong con người. 
    Từ đó, tác giả nhắc nhở mỗi người về lối sống, về lẽ sống, về cách hiện thực hóa hành động thay vì lời nói. 

    Trả lời

Viết một bình luận