Môn Toán Lớp 9: Tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là 6cm và 8cm. Tính độ dài đường cao

Môn Toán Lớp 9: Tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là 6cm và 8cm. Tính độ dài đường cao

Môn Toán Lớp 9: Tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là 6cm và 8cm. Tính độ dài đường caoViết một bình luận