Môn Toán Lớp 9: cho tam giác ABC vuông tại A . Tĩnh độ dài các cạnh AC và BC nếu biết : AB= 2 căn 3 , cot B = căn 3

Môn Toán Lớp 9: cho tam giác ABC vuông tại A . Tĩnh độ dài các cạnh AC và BC nếu biết : AB= 2 căn 3 , cot B = căn 3

Môn Toán Lớp 9:

cho tam giác ABC vuông tại A . Tĩnh độ dài các cạnh AC và BC nếu biết : AB= 2 căn 3 , cot B = căn 3

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: cho tam giác ABC vuông tại A . Tĩnh độ dài các cạnh AC và BC nếu biết : AB= 2 căn 3 , cot B = căn 3”

 1. Giải đáp+ Lời giải và giải thích chi tiết:
  Xét Δ ABC ⊥ A 
  Áp dụng TSLG ta có :
  $cot_{B}$ =$\frac{AB}{AC }$ =√3
  ⇒$\frac{2√3}{AC}$ =√3 => AC = 2 cm 
  Áp dụng định lý Pytago ta có :
  BC² =AC² + AB²
  BC²= 4+ 12 =16
  => BC = 4 cm
  Vậy …………………………..
  ———————————————————
  * Cho mk xin ctlhn ạ !^^
  @đt 

  Trả lời
 2. Ta có : CotgB = \sqrt[3]
    <=> (AB)/(AC) = \sqrt[3]
     => AC = (2\sqrt[3])/(\sqrt[3]) = 2
    CotgB = \sqrt[3] => \hat{B} = 30^o
  => CosB = cos30^o = (\sqrt[3])/2
  <=> (AB)/(BC) = (\sqrt[3])/2
  <=> BC = 2\sqrt[3] : (\sqrt[3])/2  = 4 

  Trả lời

Viết một bình luận