Môn Toán Lớp 9: nêu cách chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn

Môn Toán Lớp 9: nêu cách chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn

Môn Toán Lớp 9: nêu cách chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: nêu cách chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  1) Chứng minh cho bốn đỉnh của tứ giác cách đều một điểm nào đó
  Cho tứ giác ABCD và điểm I
  Tứ giác ABCD là tứ giác nội tiếp đường tròn tâm I ⇔ IA=IB=IC=ID
  2) Chứng minh tứ giác có tổng 2 góc đối bằng 180°
  Cho tứ giác ABCD
  Tứ giác ABCD là tứ giác nội tiếp nếu góc A + góc C = 180° hoặc góc B + góc D = 180°
  3) Chứng minh từ hai đỉnh cùng kề một cạnh cùng nhìn một cạnh dưới hai góc bằng nhau
  Cho tứ giác ABCD
  Tứ giác ABCD là tứ giác nội tiếp ⇔ góc DAC = góc DBC cùng chắn cung DC
  4) Nếu một tứ giác có tổng số đo hai góc đối bằng thì tứ giác đó nội tiếp được trong một đường tròn
  Cho tứ giác ABCD
  Tứ giác ABCD là tứ giác nội tiếp ⇔ góc A + góc C = góc B + góc D. Đây là trường hợp đặc biệt của cách thứ 2.
  5) Tứ giác có góc ngoài tại một đỉnh bằng góc trong tại đỉnh đối của đỉnh đó thì nội tiếp được trong một đường tròn
  Cho tứ giác ABCD
  Tứ giác ABCD là tứ giác nội tiếp nếu góc ngoài đỉnh A bằng góc C, hoặc góc ngoài đỉnh B bằng góc D.
  6) Chứng minh bằng phương pháp phản chứng
  Với cách này, các em chứng minh tứ giác là các hình đặc biệt như hình vuông, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành.

  Trả lời

Viết một bình luận