Môn Toán Lớp 9: Một hình trụ có bán kính đường tròn đáy là 5cm, chiều cao 10cm. Tính thế tích của hình trụ

Môn Toán Lớp 9: Một hình trụ có bán kính đường tròn đáy là 5cm, chiều cao 10cm. Tính thế tích của hình trụ

Môn Toán Lớp 9: Một hình trụ có bán kính đường tròn đáy là 5cm, chiều cao 10cm. Tính thế tích của hình trụViết một bình luận

test_ai