Môn Toán Lớp 9: Hai tổ cùng làm chung công việc trong 12 giờ thì xong, nhưng hai tổ cùng làm trong 4 giờ thì tổ (I) đc điều đi làm việc khác , tổ (II)

Môn Toán Lớp 9: Hai tổ cùng làm chung công việc trong 12 giờ thì xong, nhưng hai tổ cùng làm trong 4 giờ thì tổ (I) đc điều đi làm việc khác , tổ (II)

Môn Toán Lớp 9: Hai tổ cùng làm chung công việc trong 12 giờ thì xong, nhưng hai tổ cùng làm trong 4 giờ thì tổ (I) đc điều đi làm việc khác , tổ (II) làm nốt trong 10 giờ thì xong công việc. Hỏi mỗi tổ làm riêng thì trong bao lâu xong việc.
không dùng lập hệ phương trình

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: Hai tổ cùng làm chung công việc trong 12 giờ thì xong, nhưng hai tổ cùng làm trong 4 giờ thì tổ (I) đc điều đi làm việc khác , tổ (II)”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi thời gian tổ I làm riêng xong công việc là x( giờ, x>12)
  Trong 1 giờ, tổ I làm riêng được 1/x ( công việc)
  Trong 1 giờ, tổ cả hai tố làm được 1/12 ( công việc)
  Trong 1 giờ, tổ II làm riêng được 1/12-1/x ( công việc)
  Hai tổ cùng làm trong 4 giờ thì tổ I đc điều đi làm việc khác , tổ II làm nốt trong 10 giờ thì xong công việc. nên ta có phương trình:
       4/x+4(1/12-1/x)+10.(1/12-1/x)=1
  ⇔ 4/x+14(1/12-1/x)=1
  ⇔ 4/x+7/6-14/x=1
  ⇔ (-10)/x+7/6=1
  ⇔ (-60)/(6x)+(7x)/(6x)=(6x)/(6x)
  ⇔ -60+7x=6x
  ⇔ 7x-6x=60
  ⇔ x=60 ( thỏa mãn)
  => Tổ I làm riêng thì sau 60 giờ hoàn thành công việc
  Trong 1 giờ, tổ II làm riêng được 1/12-1/60=1/15 ( công việc)
  => Tổ II làm riêng thì 15 giờ làm xong công việc
  Vậy tổ I làm riêng thì hoàn thành công việc trong 60 giờ, tổ II làm riêng thì hoàn thành công việc trong 15 giờ

  Trả lời

Viết một bình luận