Môn Toán Lớp 9: Giải phương trình x-9=1 3(x-1)-2=5

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 9: Giải phương trình
x-9=1
3(x-1)-2=5

Trả Lời

Viết một bình luận