Môn Toán Lớp 9: Cho tam giác nhọn ABC, đường tròn đường kính BC cắt AB,AC lần lượt tại D,E. BE cắt CD tại I. C/m: a/ AI vuông góc BC b/ góc IDE=góc IAE

Môn Toán Lớp 9: Cho tam giác nhọn ABC, đường tròn đường kính BC cắt AB,AC lần lượt tại D,E. BE cắt CD tại I. C/m: a/ AI vuông góc BC b/ góc IDE=góc IAE

Môn Toán Lớp 9: Cho tam giác nhọn ABC, đường tròn đường kính BC cắt AB,AC lần lượt tại D,E. BE cắt CD tại I. C/m:
a/ AI vuông góc BC
b/ góc IDE=góc IAE
c/ Nếu góc BAC=60 độ thì tam giác DOE đềuViết một bình luận