Môn Toán Lớp 9: Cho pt x² – (2m-1)x +m²-2= 0 a) Tìm m để pt vô nghiệm b) Tìm m để pt có nghiệm x1+x2 thoả mãn x1.x2= 2.(x1 + x2)

Môn Toán Lớp 9: Cho pt x² – (2m-1)x +m²-2= 0 a) Tìm m để pt vô nghiệm b) Tìm m để pt có nghiệm x1+x2 thoả mãn x1.x2= 2.(x1 + x2)

Môn Toán Lớp 9: Cho pt x² – (2m-1)x +m²-2= 0
a) Tìm m để pt vô nghiệm
b) Tìm m để pt có nghiệm x1+x2 thoả mãn x1.x2= 2.(x1 + x2)
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm