Môn Toán Lớp 9: cho phương trình x^2 – 2mx +m^2 +m=0 a, tìm m để pt có 2n phân biệt b, tìm tất cả các giá trị của m để pt có 2n phân bi

Môn Toán Lớp 9: cho phương trình x^2 – 2mx +m^2 +m=0 a, tìm m để pt có 2n phân biệt b, tìm tất cả các giá trị của m để pt có 2n phân bi

Môn Toán Lớp 9: cho phương trình
x^2 – 2mx +m^2 +m=0
a, tìm m để pt có 2n phân biệt
b, tìm tất cả các giá trị của m để pt có 2n phân biệt x1 , x2 thỏa mãn 1/x1 +1/x2= -1
nhờ mọi người giải em với
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm