Môn Toán Lớp 9: cho 2 vòi nước cùng chảy vào 1 bể không có nước thì sau 5h sẽ đầy . Nếu lúc đầu chỉ mở vòng thứ nhất trong 2h rồi đóng lại , sau đó mở

Môn Toán Lớp 9: cho 2 vòi nước cùng chảy vào 1 bể không có nước thì sau 5h sẽ đầy . Nếu lúc đầu chỉ mở vòng thứ nhất trong 2h rồi đóng lại , sau đó mở

Môn Toán Lớp 9: cho 2 vòi nước cùng chảy vào 1 bể không có nước thì sau 5h sẽ đầy . Nếu lúc đầu chỉ mở vòng thứ nhất trong 2h rồi đóng lại , sau đó mở vòi thứ 2 chảy trong 1h thì ta được 1/4 bể . hỏi nếu mở riêng từng vòi thì thời gian mỗi vòi chảy đầy bể là bn ?
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm