Môn Toán Lớp 9: bác bình dự định trồng 300 cây cam theo nguyên tắc trồng thành các hành mỗi hàng có số cây bằng nhau . nhưng khi thực h

Môn Toán Lớp 9: bác bình dự định trồng 300 cây cam theo nguyên tắc trồng thành các hành mỗi hàng có số cây bằng nhau . nhưng khi thực h

Môn Toán Lớp 9: bác bình dự định trồng 300 cây cam theo nguyên tắc trồng thành các hành mỗi hàng có số cây bằng nhau . nhưng khi thực hiện bác bình đã trồng thêm 2 hàng , mỗi hàng thêm 3 cây so với dự kiến ban đầu nên trồng được tất cả 391 cây . tính số cây trên 1 hàng mà bác bình dự kiến trồng ban đầu ?
-giải hộ ạ –
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm