Môn Toán Lớp 9: bác bình dự định trồng 300 cây cam theo nguyên tắc trồng thành các hành mỗi hàng có số cây bằng nhau . nhưng khi thực h

Môn Toán Lớp 9: bác bình dự định trồng 300 cây cam theo nguyên tắc trồng thành các hành mỗi hàng có số cây bằng nhau . nhưng khi thực h

Môn Toán Lớp 9: bác bình dự định trồng 300 cây cam theo nguyên tắc trồng thành các hành mỗi hàng có số cây bằng nhau . nhưng khi thực hiện bác bình đã trồng thêm 2 hàng , mỗi hàng thêm 3 cây so với dự kiến ban đầu nên trồng được tất cả 391 cây . tính số cây trên 1 hàng mà bác bình dự kiến trồng ban đầu ?
-giải hộ ạ –

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: bác bình dự định trồng 300 cây cam theo nguyên tắc trồng thành các hành mỗi hàng có số cây bằng nhau . nhưng khi thực h”

 1. Giải đáp:
   20 cây
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi số cây 1 hàng ban đầu định trồng là a(cây)(a∈N*,a<300)
  Số hàng ban đầu định trồng là 300/a(hàng)
  Số cây 1 hàng thực tế trồng là a+3(cây)
  Số hàng ban đầu định trồng là 300/a+2(hàng)
  Theo bài ra ta có:
  (a+3).(300/a+2)=391
  ⇔300+900/a+2a+6-391=0
  ⇔\frac{2a^2-85a+900}{a}=0
  ⇔2a^2-40a-45a+900=0
  ⇔2a(a-20)-45(a-20)=0
  ⇔(a-20(2a-45)=0
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}a=20(TM)\\a=45/2(KTM)\end{array} \right.\) 

  Trả lời

Viết một bình luận