Môn Toán Lớp 9: x^2 -4mx +3m^2 -3=0 a,giải phương trình với m=0

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 9: x^2 -4mx +3m^2 -3=0
a,giải phương trình với m=0

Trả Lời

Viết một bình luận