Môn Toán Lớp 9: 1) Tìm toạ độ giao điểm của (P): y = 2x² và (D): y = 4x – 2 bằng phép toán. 2) Tìm toạ độ giao điểm của (P): y = -x²/4 và (D): y = (-

Môn Toán Lớp 9: 1) Tìm toạ độ giao điểm của (P): y = 2x² và (D): y = 4x – 2 bằng phép toán. 2) Tìm toạ độ giao điểm của (P): y = -x²/4 và (D): y = (-

Môn Toán Lớp 9: 1) Tìm toạ độ giao điểm của (P): y = 2x² và (D): y = 4x – 2 bằng phép toán.
2) Tìm toạ độ giao điểm của (P): y = -x²/4 và (D): y = (-3/4)x + 1/2 bằng phép toán.
3) Tìm toạ độ giao điểm của (P): y = -x² và (D): y = -3x + 2 bằng phép toán.
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm