Môn Toán Lớp 8: trùm toán giải hộ :)) [ mong vẽ hình và gt kl ] Cho ΔABC vuông tại A có đường cao AH. Cho biết AB = 15cm, AH = 12cm. a. Chứng minh ΔAHB

Môn Toán Lớp 8: trùm toán giải hộ :)) [ mong vẽ hình và gt kl ] Cho ΔABC vuông tại A có đường cao AH. Cho biết AB = 15cm, AH = 12cm. a. Chứng minh ΔAHB

Môn Toán Lớp 8: trùm toán giải hộ :)) [ mong vẽ hình và gt kl ]
Cho ΔABC vuông tại A có đường cao AH. Cho biết AB = 15cm, AH = 12cm.
a. Chứng minh ΔAHB, ΔCHA đồng dạng.
b. Tính độ dài đoạn thẳng HB; HC; AC.
c. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho CE = 5 cm; trên cạnh BC lấy điểm F sao cho CF = 4 cm. Chứng minh ΔCEF vuông.
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm