Môn Toán Lớp 8: Tính: a) A=x mũ 2 -4x + 4 tại x= 12 b) B= 4m – ( m+3 ) mũ 2 + ( m-3) * (m+3) tại m=-2,4

Môn Toán Lớp 8: Tính: a) A=x mũ 2 -4x + 4 tại x= 12 b) B= 4m – ( m+3 ) mũ 2 + ( m-3) * (m+3) tại m=-2,4

Môn Toán Lớp 8: Tính:
a) A=x mũ 2 -4x + 4 tại x= 12
b) B= 4m – ( m+3 ) mũ 2 + ( m-3) * (m+3) tại m=-2,4
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm