Môn Toán Lớp 8: Tìm giá trị lớn nhất của đa thức $B$ $=$ $-$$4$$x^{2}$ $-$ $4$$x$

Môn Toán Lớp 8: Tìm giá trị lớn nhất của đa thức $B$ $=$ $-$$4$$x^{2}$ $-$ $4$$x$

Môn Toán Lớp 8: Tìm giá trị lớn nhất của đa thức $B$ $=$ $-$$4$$x^{2}$ $-$ $4$$x$
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm