Môn Toán Lớp 8: phân tích xy(a^2+b^2)-ab(x^2+y^2) thành nhân tử

Môn Toán Lớp 8: phân tích xy(a^2+b^2)-ab(x^2+y^2) thành nhân tử

Môn Toán Lớp 8: phân tích xy(a^2+b^2)-ab(x^2+y^2) thành nhân tử

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: phân tích xy(a^2+b^2)-ab(x^2+y^2) thành nhân tử”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  xy(a^2+b^2)-ab(x^2+y^2)
  = xya^2 + xyb^2 – abx^2 – aby^2
  = (xyb^2 – abx^2) – (aby^2 – xya^2)
  = bx(by – ax) – ay(by – ax)
  = (bx – ay)(by-ax)  

  Trả lời

Viết một bình luận