Môn Toán Lớp 8: Mn giải giúp mik câu này với mik đang gấp (7-x) (2-x) = 0

Môn Toán Lớp 8: Mn giải giúp mik câu này với mik đang gấp (7-x) (2-x) = 0

Môn Toán Lớp 8:

Mn giải giúp mik câu này với mik đang gấp

(7-x) (2-x) = 0

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Mn giải giúp mik câu này với mik đang gấp (7-x) (2-x) = 0”

 1. (7-x) (2-x) = 0
  ⇒ (7-x) = 0 hoặc ⇒ (2-x) = 0
  th1: nếu 7-x = 0
                    x = 7 – 0  = 7     
  th2: (2-x) = 0
              x = 2 – 0 = 2
  #hanhuynh4567
  #hoidap247
  HỌC TỐT !!!

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  (7-x)(2-x)=0 
  $⇔\left[\begin{matrix} 7-x=0\\ 2-x=0\end{matrix}\right.$
  $⇔\left[\begin{matrix} x=7-0\\ x=2-0\end{matrix}\right.$
  $⇔\left[\begin{matrix} x=7\\ x=2\end{matrix}\right.$
  Vậy tập nghiệm của phương trình là S={7;2} 

  Trả lời

Viết một bình luận