Môn Toán Lớp 8: Giá trị biểu thức 4-2x sao cho không âm (Giúp em ạ huhu,cần gấp help me )

Môn Toán Lớp 8: Giá trị biểu thức 4-2x sao cho không âm (Giúp em ạ huhu,cần gấp help me )

Môn Toán Lớp 8:

Giá trị biểu thức 4-2x sao cho không âm

(Giúp em ạ huhu,cần gấp help me )

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Giá trị biểu thức 4-2x sao cho không âm (Giúp em ạ huhu,cần gấp help me )”

 1. Giải đáp:
   S = { x | x \le 2}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Để 4 – 2x không âm thì:
  4 – 2x \ge 0
  <=> 2x \le 4
  <=> x \le 2
  Vậy bất phương trình có tập nghiệm S = { x | x \le 2}

  Trả lời

Viết một bình luận