Môn Toán Lớp 8: Cho tớ hỏi nếu mà Ptr 0x`>=`-15 Hay 0x=15 thì mình kết luận như nào ạ

Môn Toán Lớp 8: Cho tớ hỏi nếu mà Ptr 0x`>=`-15 Hay 0x=15 thì mình kết luận như nào ạ

Môn Toán Lớp 8:

Cho tớ hỏi nếu mà Ptr

0x`>=`-15

Hay 0x=15 thì mình kết luận như nào ạ

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Cho tớ hỏi nếu mà Ptr 0x`>=`-15 Hay 0x=15 thì mình kết luận như nào ạ”

 1. 0x $\ge$ -15
  $\Leftrightarrow$ 0x $\ge$ -1
  Vậy nghiệm của pt là: S = { 0x $\ge$ -1}.
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  0x=15
  $\Leftrightarrow$ 0=15
  Không có giải pháp, nên ta thay thế
  $\Leftrightarrow$ x $\in$ $\emptyset$
  Vậy nghiệm của pt là: S = { x $\in$ $\emptyset$ }.

  Trả lời

Viết một bình luận