Môn Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC là tam giác nhọn , các đường cao AM,BH,CQ cắt nhau tại T a, chứng mình BQT đồng dạng với tam giác CHT

Môn Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC là tam giác nhọn , các đường cao AM,BH,CQ cắt nhau tại T a, chứng mình BQT đồng dạng với tam giác CHT

Môn Toán Lớp 8:

Cho tam giác ABC là tam giác nhọn , các đường cao AM,BH,CQ cắt nhau tại T

a, chứng mình BQT đồng dạng với tam giác CHT

b, BM . BC + AT . AM = AB2

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC là tam giác nhọn , các đường cao AM,BH,CQ cắt nhau tại T a, chứng mình BQT đồng dạng với tam giác CHT”

Viết một bình luận