Môn Toán Lớp 8: Một tổ sản xuất theo kế hoạch mỗi ngày phải sản xuất 50 sản phẩm. Khi thực hiện tổ đã sản xuất được 55 sản phẩm một ngày. Do đó đã hoàn

Môn Toán Lớp 8: Một tổ sản xuất theo kế hoạch mỗi ngày phải sản xuất 50 sản phẩm. Khi thực hiện tổ đã sản xuất được 55 sản phẩm một ngày. Do đó đã hoàn

Môn Toán Lớp 8: Một tổ sản xuất theo kế hoạch mỗi ngày phải sản xuất 50 sản phẩm. Khi thực hiện tổ đã sản xuất được 55 sản phẩm một ngày. Do đó đã hoàn thành trước kế hoạch 1 ngày và còn vượt mức 10 sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch tổ phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm?
giúp mình với ạ mình cần gấp lắm ạ ><

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Một tổ sản xuất theo kế hoạch mỗi ngày phải sản xuất 50 sản phẩm. Khi thực hiện tổ đã sản xuất được 55 sản phẩm một ngày. Do đó đã hoàn”

 1. Giải đáp:
  Theo kế hoạch tổ phải sản xuất 650 sản phẩm.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số sản phẩm tổ phải làm theo kế hoạch là x(sản phẩm; x \in NN*)
  Số sản phẩm tổ làm được trong thực tế là x + 10 (sản phẩm)
  Thời gian tổ sản xuất số sản phẩm theo kế hoạch là x/50 (ngày)
  Thời gian tổ sản xuất số sản phẩm trong thực tế là (x + 10)/55 (ngày)
  Vì thực tế tổ đã hoàn thành trước kế hoạch 1 ngày nên ta có phương trình:
  x/50 – (x + 10)/55 = 1
  <=> (11x)/550 – [10(x + 10)]/550 = 550/550
  <=> 11x – 10x – 100 = 550
  <=> x = 550 + 100
  <=> x = 650 (thỏa mãn) 
  Vậy theo kế hoạch tổ phải sản xuất 650 sản phẩm.

  Trả lời

Viết một bình luận