Môn Toán Lớp 8: Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc là 45km/h. Đến B người đó làm việc hết 30 phút rồi quay về A với vận tốc 30km/h. Biết tổng t

Môn Toán Lớp 8: Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc là 45km/h. Đến B người đó làm việc hết 30 phút rồi quay về A với vận tốc 30km/h. Biết tổng t

Môn Toán Lớp 8: Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc là 45km/h. Đến B người đó làm việc hết 30 phút rồi quay về A với vận tốc 30km/h. Biết tổng thời gian là 6 giờ 30 phút. Hãy tính quãng đường từ A đến B?

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc là 45km/h. Đến B người đó làm việc hết 30 phút rồi quay về A với vận tốc 30km/h. Biết tổng t”

 1. Giải đáp:
  108km
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi: 6h30 phút = 6,5h
         30 phút = 0,5h
   Gọi quãng đường AB là: x (x > 0)
  → Thời gian đi từ A đến B là: x/45 (h)
  →   Thời gian đi từ B về A là: x/30 (h)
  Theo bài, ta có pt:
  x/45 + x/30 + 0,5 = 6,5
  ⇔ (2x+3x)/90 = 6
  ⇒ (5x)/90 = 6
  ⇔ 5x = 540
  ⇔ x = 108 (t/m)
  Vậy quãng đường AB dài: 108km
  Đ/s: 108 km
  Xin hay nhất + 5sao + tym nha! Chúc bạn học tốt!

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Đổi: 6h30′ = 6,5h
         30′ = 0,5h
   Gọi quãng đường AB là: x (x > 0)
  → Thời gian đi từ A đến B là: x/45 (h)
      Thời gian đi từ B về A là: x/30 (h)
  Theo bài, ta có pt:
  x/45 + x/30 + 0,5 = 6,5
  ⇔ (2x+3x)/90 = 6
  ⇒ 5x/90 = 6
  ⇔ 5x = 540
  ⇔ x = 108 (t/m)
  Vậy quãng đường AB dài: 108km
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận