Môn Toán Lớp 8: Một xe máy đi từ địa điểm A đến điểm B với vận tốc 40km/h . Lúc về xe đi đường khác dài hơn 2km với vận tốc 42km/h nên thời gian lúc về

Môn Toán Lớp 8: Một xe máy đi từ địa điểm A đến điểm B với vận tốc 40km/h . Lúc về xe đi đường khác dài hơn 2km với vận tốc 42km/h nên thời gian lúc về

Môn Toán Lớp 8: Một xe máy đi từ địa điểm A đến điểm B với vận tốc 40km/h . Lúc về xe đi đường khác dài hơn 2km với vận tốc 42km/h nên thời gian lúc về ít hơn thời gian lúc đi là 5 phút . Tính quãng đường lúc điViết một bình luận