Môn Toán Lớp 8: Hai giá sách có 400 cuốn. Nếu chuyển từ giá một sang giá hai 30 cuốn thì số sách ở giá một =3/5 số sách ở giá thứ 2. Tính số sách ban đ

Môn Toán Lớp 8: Hai giá sách có 400 cuốn. Nếu chuyển từ giá một sang giá hai 30 cuốn thì số sách ở giá một =3/5 số sách ở giá thứ 2. Tính số sách ban đ

Môn Toán Lớp 8: Hai giá sách có 400 cuốn. Nếu chuyển từ giá một sang giá hai 30 cuốn thì số sách ở giá một =3/5 số sách ở giá thứ 2. Tính số sách ban đầu của mỗi giá.
làm theo kiến thức lớp 8 hộ em

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Hai giá sách có 400 cuốn. Nếu chuyển từ giá một sang giá hai 30 cuốn thì số sách ở giá một =3/5 số sách ở giá thứ 2. Tính số sách ban đ”

 1.  Gọi x(cuốn sách) là số sách ban đầu của giá một (x∈N^**,x<400)
   Số sách ban đầu ở giá hai là 400-x(cuốn sách)
   Sau khi chuyển đi 30 cuốn sách sang giá hai thì giá một sẽ còn số cuốn sách là:x-30(cuốn sách)
   Số sách lúc sau của giá hai là 430-x(cuốn sách)
  Theo bài ra ta có pt:
  x-30=3/5(430-x)
  ⇔x-30=258-3/5x
  ⇔(5x)/5-(150)/5=(1290)/5-(3x)/5
  ⇒5x-150=1290-3x
  ⇔8x=1440
  ⇔x=180(TM)
  Vậy ban đầu ở giá một có 180 cuốn sách và giá hai có 400-180=220 cuốn sách

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   $bài$ $giải$
  $\text{Gọi số sách ban đầu của giá 1 là a}$
  $\text{Số sách ban đầu của giá 2 là b}$
  $\text{Hai giá sách có 400 cuốn=>a+b=400 =>a=400-b (1)}$
  $\text{Nếu chuyển từ giá 1 sang giá 2, 30 cuốn thì số sách ở giá 1 bằng 3/5 số sách ở giá 2}$
  $\text{5a-150=3b+90=>5a-3b=240 (2)}$
  $\text{Thế 1 vào 2=5400-b-3b=240=>2000-5b-3b=240=>8b=1760=>b=220=>a=400-220=180}$
  $\text{Vậy số sách ban đầu của giá 1 là 180 cuốn}$
  $\text{số sách ban đầu của giá 2 là 220 cuốn}$

  Trả lời

Viết một bình luận