Môn Toán Lớp 8: Giúp m câu này vs ah ! M đng cần gấp ! Một ô tô chở hàng từ địa điểm A đến địa điểm B với vận tốc 40km/giờ. Khi đến B ô tô trả hàng hế

Môn Toán Lớp 8: Giúp m câu này vs ah ! M đng cần gấp ! Một ô tô chở hàng từ địa điểm A đến địa điểm B với vận tốc 40km/giờ. Khi đến B ô tô trả hàng hế

Môn Toán Lớp 8: Giúp m câu này vs ah ! M đng cần gấp !
Một ô tô chở hàng từ địa điểm A đến địa điểm B với vận tốc 40km/giờ. Khi đến B ô tô trả hàng hết 1 giờ rồi quay về A với vận tốc 50km/giờ. Biết rằng tổng thời gian đi, trả hàng ở B và về hết 6 giờ 24 phút. Tính độ dài quãng đường AB.

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Giúp m câu này vs ah ! M đng cần gấp ! Một ô tô chở hàng từ địa điểm A đến địa điểm B với vận tốc 40km/giờ. Khi đến B ô tô trả hàng hế”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi độ dài quãng đường AB là x(km, x>0)
  Thời gian ô tô chở hàng từ A đến B là x/40 ( giờ)
  Thời gian ô tô quay từ B về A là x/50 ( giờ)
  Vì tổng thời gian đi, trả hàng ở B và về A hết 6 giờ 24 phút =32/5 giờ nên ta có phương trình:
      x/40+x/50+1=32/5
  ⇔ (5x)/200+(4x)/200+200/200=1280/200
  ⇔ 5x+4x+200=1280
  ⇔ 9x+200=1280
  ⇔ 9x=1080
  ⇔ x=120(thỏa mãn)
  Vậy quãng đường AB dài 120km

  Trả lời
 2. $\boxed{\text{@dongha8284}}$
  Gọi x(km) là quãng đường AB  ĐK:x>0
  Thời gian ô tô từ A->B là: x/40 h
  Thời gia ô tô từ B->A và trả hàng hết 1h nên: x/(50)+1 h
  Tổng thời gia cả đi lẫn về 6 giờ 24 phút =6,4 h
  – Theo bài ra ta có phương trình sau:
  x/(40)+x/(50)+1=6,4
  <=>(5x)/(200)+(4x)/(200)+(200)/(200)=(6,4.200)/(200)
  =>5x+4x+200=6,4.200
  <=>9x+200=1280
  <=>9x=1080
  <=>x=120 ™
  Vậy độ dài quãng đường AB là 120 km

  Trả lời

Viết một bình luận