Môn Toán Lớp 8: Giúp m câu này vs ah ! M đng cần gấp ! Một ô tô chở hàng từ địa điểm A đến địa điểm B với vận tốc 40km/giờ. Khi đến B ô tô trả hàng hế

Môn Toán Lớp 8: Giúp m câu này vs ah ! M đng cần gấp ! Một ô tô chở hàng từ địa điểm A đến địa điểm B với vận tốc 40km/giờ. Khi đến B ô tô trả hàng hế

Môn Toán Lớp 8: Giúp m câu này vs ah ! M đng cần gấp !
Một ô tô chở hàng từ địa điểm A đến địa điểm B với vận tốc 40km/giờ. Khi đến B ô tô trả hàng hết 1 giờ rồi quay về A với vận tốc 50km/giờ. Biết rằng tổng thời gian đi, trả hàng ở B và về hết 6 giờ 24 phút. Tính độ dài quãng đường AB.Viết một bình luận

test_ai