Môn Toán Lớp 8: Giải phương trình : 1/ x – 3 – x + 1 = x – 2 2 10 5 2/ x – 2 – 3x = 6 – 2x^2

Môn Toán Lớp 8: Giải phương trình : 1/ x – 3 – x + 1 = x – 2 2 10 5 2/ x – 2 – 3x = 6 – 2x^2

Môn Toán Lớp 8: Giải phương trình :
1/ x – 3 – x + 1 = x – 2
2 10 5
2/ x – 2 – 3x = 6 – 2x^2
x – 3 x + 3 x^2 – 9
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm