Môn Toán Lớp 8: Giải các phương trình sau: (4x + 3)(x ² – 9) = (x + 3)(16x ² – 9) (x – 4) ² – 25 = 0 (x – 3) ² – (x + 1) ² = 0 Giúp với

Môn Toán Lớp 8: Giải các phương trình sau: (4x + 3)(x ² – 9) = (x + 3)(16x ² – 9) (x – 4) ² – 25 = 0 (x – 3) ² – (x + 1) ² = 0 Giúp với

Môn Toán Lớp 8: Giải các phương trình sau:
(4x + 3)(x ² – 9) = (x + 3)(16x ² – 9)
(x – 4) ² – 25 = 0
(x – 3) ² – (x + 1) ² = 0
Giúp với
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm