Môn Toán Lớp 8: Để chào đón SEA Games 31 tại Việt Nam, một phân xưởng may dự kiến mỗi ngày phải may xong 90 bộ quần áo. Khi thực hiện, nhờ cải tiến kỹ

Môn Toán Lớp 8: Để chào đón SEA Games 31 tại Việt Nam, một phân xưởng may dự kiến mỗi ngày phải may xong 90 bộ quần áo. Khi thực hiện, nhờ cải tiến kỹ

Môn Toán Lớp 8: Để chào đón SEA Games 31 tại Việt Nam, một phân xưởng may dự kiến mỗi ngày phải may xong 90 bộ quần áo. Khi thực hiện, nhờ cải tiến kỹ thuật, mỗi ngày phân xưởng đã may được 120 bộ quần áo. Do đó, phân xưởng đã hoàn thành trước kế hoạch 9 ngày và may thêm được 60 bộ quần áo. Hỏi theo kế hoạch, phân xưởng phải may bao nhiêu bộ quần áo?

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Để chào đón SEA Games 31 tại Việt Nam, một phân xưởng may dự kiến mỗi ngày phải may xong 90 bộ quần áo. Khi thực hiện, nhờ cải tiến kỹ”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi x là số quần áo phân xưởng phải may(x∈N*,bộ)
  Số quần áo phân xưởng đã may : x+60(bộ)
  Thời gian để hoàn thành theo kế hoạch : x/90(bộ)
  Thời gian thực tế để hoàn thành kế hoạch : (x+60)/(120)(bộ)
  Theo đề ra ta có pt :
      (x+60)/(120) + 9 = x/90
  ⇔3(x+60) /(360) + 3240/360 = (4x)/360
  ⇔3x+180 + 3240 = 4x
  ⇔3420 = x (TMĐK)
  Vậy theo kế hoạch, phân xưởng phải may 3420 bộ quần áo

  Trả lời
 2. Giải:
  Gọi số bộ quần áo cần phải may theo kế hoạch của phân xưởng là: x (bộ) (x∈N*)
  Số bộ quần áo thực tế phân xưởng đã may được là: x + 60 (bộ)
  Số ngày phân xưởng dự định may là: $\frac{x}{90}$ (ngày)
  Số ngày thực tế phân xưởng cần là: $\frac{x + 60}{120}$ (ngày)
  Mà phân xưởng đã hoàn thành trước kế hoạch 9 ngày nên theo bài ra ta có PT:
                   $\frac{x}{90}$ – $\frac{x + 60}{120}$ = 9
  ⇔   $\frac{120x-90x-5400}{10800}$ = 9
  ⇔   30x = 9.10800+5400
  ⇔   x = 3420 (TMĐK)
  Vậy theo kế hoạch, phân xưởng phải may 3420 bộ quần áo.
  Xin ctlhn ạ!
  CHÚC BẠN HỌC TỐT
   

  Trả lời

Viết một bình luận