Môn Toán Lớp 8: đa thức x mũ 6 – y mũ 6 được phân tích thành

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 8: đa thức x mũ 6 – y mũ 6 được phân tích thành

Trả Lời

 1. x^6-y^6=(x^2)^3-(y^2)^3
  * Áp dùng hằng đẳng thức thứ 7:A^3-B^3=(A-B)(A^2+AB-B^2) với A=x^2;B=y^2 ta có:
  (x^2)^3-(y^2)^3
  =(x^2-y^2)[(x^2)^2+x^2 y^2-(y^2)^2]
  * Áp dụng hằng đẳng thức thứ 3:A^2-B^2=(A+B)(A-B) với A=x;B=y ta có:
  (x^2-y^2)[(x^2)^2+x^2 y^2-(y^2)^2]
  =(x+y)(x-y)(x^4+x^2 y^2-y^4)

  Trả lời

Viết một bình luận