Môn Toán Lớp 8: Chứng minh rằng 5 mũ 6 – 10 mũ 9 chia hết cho 9

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 8: Chứng minh rằng 5 mũ 6 – 10 mũ 9 chia hết cho 9

Trả Lời

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có : 5^6 -10^9
  =5^6 – 2^9 . 5^9
  =-5^6.(-1+2^9   .  5^3)
  =-5^6.(2^9 .  5^3-1)
  =-5^6.(512.125 – 1 )
  =-5^6.(64000-1)
  =-5^6. 63999
  =-5^6    .  9  . 7111\vdots9
  =>5^6 -10^9\vdots9

  Trả lời

Viết một bình luận