Môn Toán Lớp 8: Cho phương trình mx = m – 2, với m là tham số. Tìm m để phương trình có nghiệm x thỏa mãn: 5x-4=3(x+2)

Môn Toán Lớp 8: Cho phương trình mx = m – 2, với m là tham số. Tìm m để phương trình có nghiệm x thỏa mãn: 5x-4=3(x+2)

Môn Toán Lớp 8: Cho phương trình mx = m – 2, với m là tham số. Tìm m để phương trình có nghiệm x thỏa mãn: 5x-4=3(x+2)

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Cho phương trình mx = m – 2, với m là tham số. Tìm m để phương trình có nghiệm x thỏa mãn: 5x-4=3(x+2)”

 1. mx=m-2
  <=>x=(m-2)/m
  Thay x=(m-2)/m vào phương trình 5x-4=3(x+2) ta được :
  5.(m-2)/m-4=3((m-2)/m+2)
  <=>(5m-10)/m-4=3.(3m-2)/m
  <=>(5m-10-4m)/m=(9m-6)/m
  <=>(m-10)/m=(9m-6)/m
  <=>m-10=9m-6
  <=>m-9m=-6+10
  <=>-8m=4
  <=>m=-4/8=-1/2

  Trả lời

Viết một bình luận