Môn Toán Lớp 8: Cho ∆ABC. Trên cạnh AB lấy điểm M, qua M kẻ đường thẳng // với BC cắt AC ở N. Biết AM=11cm, MB=8cm,AC=24cm. Tính độ dài AN,NC

Môn Toán Lớp 8: Cho ∆ABC. Trên cạnh AB lấy điểm M, qua M kẻ đường thẳng // với BC cắt AC ở N. Biết AM=11cm, MB=8cm,AC=24cm. Tính độ dài AN,NC

Môn Toán Lớp 8: Cho ∆ABC. Trên cạnh AB lấy điểm M, qua M kẻ đường thẳng // với BC cắt AC ở N. Biết AM=11cm, MB=8cm,AC=24cm. Tính độ dài AN,NC
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm