Môn Toán Lớp 8: Bạn An hiện đã có số tiền tiết kiệm là 500.000 đồng . An muốn mua một máy tính bảng để làm dụng cụ học tập với giá 1.500.000 đồng . Hỏi

Môn Toán Lớp 8: Bạn An hiện đã có số tiền tiết kiệm là 500.000 đồng . An muốn mua một máy tính bảng để làm dụng cụ học tập với giá 1.500.000 đồng . Hỏi

Môn Toán Lớp 8: Bạn An hiện đã có số tiền tiết kiệm là 500.000 đồng . An muốn mua một máy tính bảng để làm dụng cụ học tập với giá 1.500.000 đồng . Hỏi An cần phải tiết kiệm ít nhất bao nhiêu tiền để mua được chiếc máy tính bảng ấy ?
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm