Môn Toán Lớp 8: Bài 1: (1 điểm) Phân tích thành nhân tử: a) $x^{2}$ + $4y^{2}$ + 4xy – 16 b) $5x^{2}$ – 10xy + $5y^{2}$

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 8: Bài 1: (1 điểm) Phân tích thành nhân tử:
a) $x^{2}$ + $4y^{2}$ + 4xy – 16
b) $5x^{2}$ – 10xy + $5y^{2}$

Trả Lời

 1. Giải đáp + giải thích các bước giải:
         a) x2 + 4y2 + 4xy – 16
         = (x + 2y)2 -16
         = (x + 2y – 4)(x + 2y + 4).
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
         b) 5x2 – 10xy + 5y2 
         = 5(x2 – 2xy + y2)
         = 5(x – y)2

  Trả lời

Viết một bình luận