Môn Toán Lớp 8: Bài 1: (1 điểm) Phân tích thành nhân tử: a) $x^{2}$ + $4y^{2}$ + 4xy – 16 b) $5x^{2}$ – 10xy + $5y^{2}$

Môn Toán Lớp 8: Bài 1: (1 điểm) Phân tích thành nhân tử: a) $x^{2}$ + $4y^{2}$ + 4xy – 16 b) $5x^{2}$ – 10xy + $5y^{2}$

Môn Toán Lớp 8: Bài 1: (1 điểm) Phân tích thành nhân tử:
a) $x^{2}$ + $4y^{2}$ + 4xy – 16
b) $5x^{2}$ – 10xy + $5y^{2}$
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm