Môn Toán Lớp 8: 1 thửa ruộng hình thang có diện tích là 361,8 m vuông, đáy lớn hơn đáy bé 13,5m. Tính độ dài mỗi đáy biết nếu tăng đáy lớn thêm 5,6 m t

Môn Toán Lớp 8: 1 thửa ruộng hình thang có diện tích là 361,8 m vuông, đáy lớn hơn đáy bé 13,5m. Tính độ dài mỗi đáy biết nếu tăng đáy lớn thêm 5,6 m t

Môn Toán Lớp 8: 1 thửa ruộng hình thang có diện tích là 361,8 m vuông, đáy lớn hơn đáy bé 13,5m. Tính độ dài mỗi đáy biết nếu tăng đáy lớn thêm 5,6 m thì diện tích thửa ruộng sẽ tăng thêm 33,6m vuông
NL: mk hỏi dạng toán trên tên j vậy ạ?
Mong mn rep

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: 1 thửa ruộng hình thang có diện tích là 361,8 m vuông, đáy lớn hơn đáy bé 13,5m. Tính độ dài mỗi đáy biết nếu tăng đáy lớn thêm 5,6 m t”

 1. Chiều cao thửa ruộng hình thang là:
       33,6 . 2 : 5,6 = 12 ( m )
   Tổng độ dài đáy lớn và đáy bé là:
       361,8 . 2 : 12 = 60,3 ( m )
   Đáy lớn của thửa ruộng là:
     ( 60,3 + 13,5 ) :2 = 36,9 ( m )
  Đáy bé của thửa ruộng là:
       60,3 – 36,9 = 23,4 ( m )
  Đáp số :23,4m

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   chiều cao hình thang là:
  33,6×2:5,6=12(M)
  tổng độ dài là:
  361,8:12×2=60,3(m)
  đáy lớn ình thang là:
  (60,3+13,5):2=36,9(m)
  đáy bé hình thang là:
  60,3-36,9=23,4(m)
  đáp số đáy lớn:36,9m
  đáy bé:23,4m
  xin hay nhất
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận