Môn Toán Lớp 8: `1` người đi xe máy từ `A` đến `B` với vận tốc `40km`/`h`. lúc về, người đó đi với vận tốc `30km`/`h` nên thời gian về nhiều hơn thời g

Môn Toán Lớp 8: `1` người đi xe máy từ `A` đến `B` với vận tốc `40km`/`h`. lúc về, người đó đi với vận tốc `30km`/`h` nên thời gian về nhiều hơn thời g

Môn Toán Lớp 8: `1` người đi xe máy từ `A` đến `B` với vận tốc `40km`/`h`. lúc về, người đó đi với vận tốc `30km`/`h` nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là `45` phút. tính quãng đường `AB`.

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: `1` người đi xe máy từ `A` đến `B` với vận tốc `40km`/`h`. lúc về, người đó đi với vận tốc `30km`/`h` nên thời gian về nhiều hơn thời g”

 1. $Mao$
  Đổi 45 phút = $\frac{3}{4}$h
  Gọi độ dài quãng đường AB là x (km;x>0)
  Vậy thời gian lúc đi là $\frac{x}{40}$
  →Thời gian lúc đi là $\frac{x}{30}$
  Mà thời gian về nhiều hơn đi là $\frac{3}{4}$h nên ta có phương trình : $\frac{x}{30}$ – $\frac{x}{40}$ = $\frac{3}{4}$
  $⇔\frac{4x}{120}$ – $\frac{3x}{120}$ = $\frac{90}{120}$
  $⇔4x-3x=90$
  $x=90$ (Thỏa mãn)
  Vậy quãng đường AB dài $90km$
   

  Trả lời

Viết một bình luận