Môn Toán Lớp 7: tìm tổng các hệ số của đa thức nhận được sau khi bỏ dấu ngoặc trong biểu thức (x^2-2x+2)^100.(x^2-3x+3)^1000

Môn Toán Lớp 7: tìm tổng các hệ số của đa thức nhận được sau khi bỏ dấu ngoặc trong biểu thức (x^2-2x+2)^100.(x^2-3x+3)^1000

Môn Toán Lớp 7: tìm tổng các hệ số của đa thức nhận được sau khi bỏ dấu ngoặc trong biểu thức (x^2-2x+2)^100.(x^2-3x+3)^1000

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: tìm tổng các hệ số của đa thức nhận được sau khi bỏ dấu ngoặc trong biểu thức (x^2-2x+2)^100.(x^2-3x+3)^1000”

 1. ~ Bạn tham khảo ~
  Thay x = 1 vào biểu thức:
  (1^2 – 2 . 1 + 2)^100 . (1^2 – 3.1 + 3)^1000
  = (1 – 2 + 2)^100 . (1 – 3 + 3)^1000
  = 1^100 . 1^1000
  = 1 . 1 = 1
  ___________________________________________________________
  * Lưu ý:
  Tổng các hệ số của đa thức là giá trị của biểu thức khi ta thay x = 1
   

  Trả lời

Viết một bình luận